Điểm Chất Lượng AdWords Là Gì Và Được Tính Một Cách Như Thế Nào?

Hệ thống AdWords sẽ tính ‘Điểm Chất lượng’ cho từng từ khoá của bạn. Điểm Chất lượng xem xét các yếu tố khác nhau để đo lường mức độ liên quan của từ khoá với văn bản quảng cáo của bạn và với truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điểm Chất lượng của từ khoá sẽ cập nhật thường xuyên và có liên quan mật thiết với hiệu suất của từ khoá đó. Nói chung, Điểm Chất lượng cao có nghĩa là từ khoá của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo ở vị trí cao hơn và với giá mỗi click chuột (CPC) thấp hơn.

Google Quality Score Điểm Chất Lượng AdWords Là Gì Và Được Tính Một Cách Như Thế Nào?

Giới thiệu về Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng được tính mỗi khi từ khoá của bạn phù hợp với truy vấn tìm kiếm — nghĩa là mỗi khi từ khoá của bạn có tiềm năng để kích hoạt quảng cáo. Điểm Chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau, bao gồm:

 • ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá
 • ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn thấy trong tài khoản của mình
 • xác định xem từ khoá có đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo xảy ra khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm vào hay không
 • ảnh hưởng đến việc quảng cáo sẽ được xếp hạng cao như thế nào

Nói chung, Điểm Chất lượng càng cao, chi phí càng thấp và vị trí quảng cáo của bạn càng tốt.

Điểm Chất lượng giúp đảm bảo rằng chỉ các quảng cáo có liên quan nhất mới xuất hiện cho người dùng trên Google và Mạng Google. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng — nhà quảng cáo, người dùng, nhà xuất bản và cả Google — khi quảng cáo chúng tôi hiển thị phù hợp với nhu cầu của người dùng nhất có thể. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Công thức Điểm Chất lượng

Công thức tính Điểm Chất lượng khác nhau tuỳ thuộc vào việc Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến quảng cáo trên Google và Mạng Tìm kiếm hoặc ảnh hưởng đến quảng cáo trên Mạng Hiển thị. Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết chi tiết.

I. Điểm Chất lượng cho Google và Mạng Tìm kiếm

Mặc dù chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh các công thức Điểm Chất lượng của chúng tôi cho Google và Mạng Tìm kiếm, nhưng các thành phần cốt lõi vẫn ít nhiều giống nhau:

 • Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo được kết hợp trên Google; lưu ý rằng CTR trên Mạng Google chỉ từng tác động đến Điểm Chất lượng trên Mạng Google — không phải trên Google
 • Lịch sử tài khoản, được đo bằng CTR của tất cả quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
 • CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
 • ‎Chất lượng trang đích của bạn
 • Mức độ liên quan của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
 • Mức độ liên quan của từ khoá và quảng cáo được kết hợp với truy vấn tìm kiếm
 • Hiệu suất tài khoản của bạn trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
 • Các yếu tố có liên quan khác

Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm Chất lượng khi Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo và giá thầu trang đầu tiên:

 • Để tính vị trí của quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá, chất lượng của trang đích không phải là một yếu tố. Ngoài ra, khi tính vị trí quảng cáo trên vị trí của Mạng Tìm kiếm, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên vị trí cụ thể đó ngoài CTR trên Google.
 • Để tính giá thầu trang đầu tiên, Điểm Chất lượng sẽ không xem xét quảng cáo hoặc truy vấn tìm kiếm được kết hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong tài khoản của bạn và không thay đổi đối với mỗi truy vấn tìm kiếm.

II. Điểm Chất lượng cho Mạng Hiển thị

Điểm Chất lượng để tính khả năng đủ điều kiện xuất hiện của quảng cáo trên một trang web Mạng Hiển thị cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các yếu tố sau:

 • Hiệu suất trước đây của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự
 • Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo với trang web
 • Chất lượng trang đích của bạn
 • Các yếu tố có liên quan khác

Điểm Chất lượng để xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không tuỳ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch.

 • Chất lượng trang đích của bạn
 • CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự
 • Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm Chất lượng được dựa trên:

 • Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC), Điểm Chất lượng được dựa trên:

 • CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự
 • Chất lượng trang đích của bạn

Xem Điểm Chất lượng

Bạn có thể xem các phần trình bày về Điểm Chất lượng của từ khoá ở ba vị trí: thống kê tài khoản, trường Phân tích Từ khoá và báo cáo tài khoản của bạn.

Cải thiện Điểm Chất lượng

Cách tốt nhất để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá là bằng cách tối ưu hoá tài khoản của bạn. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo rằng mỗi nhóm quảng cáo chứa quảng cáo mô tả tất cả quảng cáo cùng một sản phẩm hay dịch vụ và mỗi từ khoá trong nhóm quảng cáo đó có liên quan chặt chẽ với quảng cáo.

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>